Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Gemeenten  Gezonde gemeente

Gezonde Gemeente

Gemeenten werken aan publieke gezondheid. GGD IJsselland kan daar natuurlijk bij ondersteunen. In verschillende gemeenten lopen al brede integrale gezondheidsprogramma's waar veel lokale en regionale partijen, waaronder GGD IJsselland, bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld:

Meer weten?

Meer weten over JOGG (Jongeren op gezond gewicht) of gezonde gemeente / gezonde stad / gezonde wijk? En weten wat de GGD hierbij voor je gemeente kan betekenen? Neem contact op met het team Beleidsadvies en Onderzoek van GGD IJsselland: onderzoek@ggdijsselland.nl