Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek Mijn gezondheid  Onderzoek

Onderzoek

Lopende en recent afgeronde onderzoeken van GGD IJsselland vind je op deze pagina. Team 'Beleidsadvies en Onderzoek' voert de ondezoeken uit. De resultaten van de onderzoeken gebruiken wij onder andere voor beleidsadvisering aan gemeenten over hun gezondheidsbeleid. Afgeronde onderzoeken, rapporten, factsheets en beschikbare cijfers van GGD IJsselland staan op de IJssellandScan.

Panelonderzoeken

Om te weten wat er speelt in de regio IJsselland, is de inbreng van inwoners erg belangrijk. Daarom hebben we een GGD-panel. Aan de hand van korte vragenlijsten verzamelen we gegevens over allerlei onderwerpen. Denk aan onderwerpen als: woonomgeving, psychische gezondheid en veiligheid.

Deelnemen aan het panel

Wil jij ook vragen beantwoorden over gezondheid, zorg, veiligheid en andere actuele onderwerpen? Meld je dan aan voor ons GGD-panel. Heb je al een account? Via de onderstaande button kun je dan inloggen.

Onze panelleden beantwoorden ongeveer 4 keer per jaar online een aantal korte vragen. Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten en kan via een computer, tablet of telefoon.

Privacy en beveiliging

Als je je aanmeldt voor het panel van GGD IJsselland, geef je toestemming dat je gegevens worden verwerkt voor de panelonderzoeken waar je aan meedoet en stem je in met deze privacyverklaring.

Resultaten en vragen?

Alle resultaten van onderzoek, o.a. panelonderzoeken, door GGD IJsselland zijn te vinden op de IJssellandscan. Heb je vragen of opmerkingen over ons panel? Mail ze dan naar onderzoek@ggdijsselland.nl

Lopende onderzoeken

Hoe gaat het met ons? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Dit najaar onderzoekt de GGD de gezondheid van de volwassenen en ouderen in Nederland. De GGD Gezondheidsmeter vindt elke vier jaar plaats. Met de uitkomsten kijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid en leefstijl van inwoners te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan betere fiets- en wandelpaden in de omgeving of voorzieningen in de wijk. Uitnodigingen voor de gezondheidsmonitor worden medio september verstuurd. 

Samenwerkende partijen 

Door samenwerking van de GGD’en met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Verwerking gegevens

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden samengevoegd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. 

Privacy

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is conform de AVG wet- en regelgeving. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Meer informatie